Diyos ang Dapat Katakutan

Hawak nNya ang lahat ng pangyayari.
At walang iba na makapagkukubli.
Sa taglay na lakas at kapangyarihan.
Na kanyang ipadarama kaninoman.

Kahit subukan na ikaw ay tumakas.
Ay tiyak na makikita iyong bakas.
Huwag pilitin na ika’y kumawala.
Dahil kailanman ay walang magagawa.

Di mo kayang baguhin ang ‘yung sarili.
O kahit ikaw ay magbakasakali.
Walang mangyayari sayong pagnanais.
Ikaw ay malulugmok lamang ng labis.

Iyong puso ay wag ng pagmatigasin.
Baka Kanyang galit ay iyong asamin.
Ikaw ay sumunod sa kanyang landasin.
“Diyos na dapat katakutan” ang ‘yong dinggin.

Sa Diyos lamang ang Kapurihan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: