“Ang Katapatan At Paghahatol ng Diyos”

Ang bahaghari ay tanda ng tipan ng Diyos at pagpapakita ng kanyang katapatan na kailanman ay hindi nya na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito’y hindi sagisag na dapat iwagayway upang yurakan ang disenyo ng kanyang pagkalikha sa tao. At lalong hindi magiging makatwiran upang gamitin at ipagmalaki ang isang kasalanang kasuklam-suklam saContinue reading ““Ang Katapatan At Paghahatol ng Diyos””

“Si Kristo Ang Tanging Kaaliwan At Kasapatan”

Maraming tao na pilit na hinahanap ang sarili sa mga bagay na inaalok ng mundo para sa kanilang kaaliwan at kasapatan. Ngunit ang katotohanan ay walang maibibigay ang mundo kung hindi ang pagsunod sa pita ng laman. Walang kayang ibigay ang mundo para sa isang makasalanan na wakasan ang kanyang pagkaalipin dito at magkaroon ngContinue reading ““Si Kristo Ang Tanging Kaaliwan At Kasapatan””

Disiplina

Ilang gabi na iyong iniiyakanHapdi na dulot ng iyong kasalananNasa iyo’y nagbibigay alinlanganKung ito ba ay dapat pang pagsisihan Sa kabila ng labis na paghihirapBakit umaasa sa isang pangarap?Kahit mga mata’y di na kumukurapAt ang bukas ay walang kinakaharap Wag pagmatigasin ang iyong damdaminO magtiwala sa iyong pangitainDahil sa dilim ikaw ay aakayinNg iyong pusongContinue reading “Disiplina”

Pagbubulay-bulay sa Hebreo 3:13

Ngunit magpayuhan kayo sa isa’t isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na “ngayon,” upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Hebreo 3:13 Isang tunay na kagalakan sa Panginoon ang katuturan ng pakikipag-usap at pakikipagkumustahan sa iyong kapatid kay Kristo. Dahil dito may mga matutunan ka talaga na mga bagay atContinue reading “Pagbubulay-bulay sa Hebreo 3:13”

Magtiwala

Nais kong balikan mga ala-alaHabang tinititigan ang mga talaNa ang liwanag ay hindi nawawalaKahit ang gabi’y nagwawalang-bahala Marami sana akong nais sabihinAng tunay na laman ng aking damdaminSana’y ‘wag mauwi sa alalahaninDahil ako’y labis na dumadalangin Huwag ng balikan pa ang nakaraanMagbabalik lamang mga kasalananIto ay walang dulot na kasapatanPatungo sa isang malaking kawalan Ika’yContinue reading “Magtiwala”

Pagbubulay-bulay: Isaiah 29:11-16

At ang pangitain ng lahat ng ito ay naging sa inyo’y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa, na sinasabi, “Iyong basahin ito,” kanyang sinasabi, “Hindi ko mababasa, sapagkat natatatakan.” Nang ang aklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa, na sinasabi, “Iyong basahinContinue reading “Pagbubulay-bulay: Isaiah 29:11-16”

Pagbubulay-bulay: Mga Awit 135:13-21

Ang iyong pangalan, O PANGINOON, ay magpakailanman, ang iyong alaala, O PANGINOON, ay sa lahat ng salinlahi. Sapagkat hahatulan ng PANGINOON ang kanyang bayan, at mga lingkod niya’y kanyang kahahabagan. Ang mga diyus-diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto, na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila’y may mga bibig, ngunit hindi silaContinue reading “Pagbubulay-bulay: Mga Awit 135:13-21”

IDULOG MO SA DIYOS

Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6 Bagamat tayo’y iniligtas at pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan, hindi nangangahulugan na hindi na tayo magdaranas ng kapighatian at mgaContinue reading “IDULOG MO SA DIYOS”

Kamandag ng Lason

Habang panahon labis na kabigatan,Iyong nararanasan sa iyong buhay.Hindi mo madama ang katahimikan.O ang araw man na nais mong sumilay. Di mo alintana kung ano ang bunga,Ng isang kamandag na lason na ito.Na sa iyo’y pilit na nagpapahina.Sa simula pa, maging hanggang sa dulo. Nais mang tumakbo at ito’y labananHindi makawala sa pagkakagaposHanggang sa humantongContinue reading “Kamandag ng Lason”

Hindi Dapat Magyabang

Lahat ng meron ka ay hindi sa iyo.Anomang bagay ay wala sana tayo.Dahil sa mundong ito lahat ay dayo.Maging ako, sila man at kahit kayo. Buksan mo ang iyong mata at ‘yong masdan.Kanyang mga gawa na may karilagan.Huni ng mga ibon iyong pakinggan.Habang nasa puno at nagaawitan. Halaman at bulaklak ay nagkukusa.Sa lakas ng hanginContinue reading “Hindi Dapat Magyabang”