Disiplina

Ilang gabi na iyong iniiyakan
Hapdi na dulot ng iyong kasalanan
Nasa iyo’y nagbibigay alinlangan
Kung ito ba ay dapat pang pagsisihan

Sa kabila ng labis na paghihirap
Bakit umaasa sa isang pangarap?
Kahit mga mata’y di na kumukurap
At ang bukas ay walang kinakaharap

Wag pagmatigasin ang iyong damdamin
O magtiwala sa iyong pangitain
Dahil sa dilim ikaw ay aakayin
Ng iyong pusong lubos na masuwayin

Ating Diyos ay may biyayang sagana
Magmadali ka at wag sa alintana
Siya’y maging ilaw at tagapanguna
Upang wag danasin kanyang disiplina

Sa Diyos lamang ang Papuri!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: