#65 Kailan namatay si Hesus?

A.  Mga dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang tanong na ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang kamatayan ni Hesu-Kristo na tunay na naganap sa kasaysayan. Magandang bigyang-diin din sa mga bata na ang mga kwento sa bibliya lalo na ang buhay at kamatayan ni Hesus ay hindi kathang-isip lamang kundi tunay na pangyayariContinue reading “#65 Kailan namatay si Hesus?”

#55 Ano ang Kahulugan ng Pagtutubos?

Tinupad ni Hesus ang hinihingi ng katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa at kamatayan bilang kahalili ng mga makasalanan. (Isa 53) Dahil si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, tanging ang perpektong buhay at dugo lamang Niya ang sapat na kabayaran para sa hinihingi ng katarungan ng Diyos. Wala ng iba na nakagawaContinue reading “#55 Ano ang Kahulugan ng Pagtutubos?”

#54 Sa anong uri ng kamatayan namatay si Hesus?

Ang masakit at kahiya-hiyang kamatayan sa krus. (Phil 2:8) At palibhasa’y natagpuan sa anyo ng tao, siya’y nagpakababa sa kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. ~ Philippians 2:8 ABAB Ito ang katotohanan na dapat magdulot sa ating ng pighati, dahil namatay ang Anak ng Diyos sa krus.Continue reading “#54 Sa anong uri ng kamatayan namatay si Hesus?”

Universal Atonement on Trial

This is Jordan Ravanes’ Opening statement on his debate concerning extent of the death of Christ entitled “SI HESU CRISTO BA AY NAMATAY PARA SA LAHAT NG MGA TAO AYON SA BIBLIA?” (Did Christ die for all according to the Bible? Good evening, it is with great honor and privilege to be here this evening,Continue reading “Universal Atonement on Trial”

The Son Died

One of the paradoxes of the Christian faith is that in Christ’s death, His people obtained eternal life. To be more precise: Christ came, live a perfect life, shed His blood, suffered the penalty of sins and God’s wrath, died on behalf of His people, & resurrected on the third day, so that those whoContinue reading “The Son Died”