Kapalaluan at Kabuktutan

Oh kaibigan, bukambibig mo ba’y pagmamalakí?Kalakíp ng ‘yong pamumuhay at nasa ‘yong tabí?‘Yan ay kasalanan, Kasulatan ay nagsasabi!D’ya’y mapalaya nawâ at si Kristo’y makawangis. Sa ‘yong bumabaluktot ng sariling kasarian,‘Di mo ba tanggap ang itinakdang katotohanan?Nilikha kang may dangal, ayon sa Kanyang larawan,H’wag nawang sirain ibinigay na kagandahan. H’wag mo sanang isiping ito ay diskriminasyonKundiContinue reading “Kapalaluan at Kabuktutan”

Pride and Perversion

Oh Christian, is pride your language? It’s sad if you are still living with this baggage. It is a sin, that’s the Scripture’s message!Be free from it and be conformed to Christ’s image. And you from the perverted community,Won’t you accept heaven’s reality?You were created with dignity,Don’t ruin it by choosing your own beauty. ItContinue reading “Pride and Perversion”