Praktikal na Pag-ibig sa Kapatiran

Sermon Text: 1 John 3:16-18 ABAB Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin,Continue reading “Praktikal na Pag-ibig sa Kapatiran”