Aralin 11: Maging Tiyak sa kaligtasan

Layunin: Upang ipaliwanag ang susi sa pagsukat ng tunay na may kaligtasan, at bigyang babala ang pagkukunwari sa sarili. Panimula: Itanong – sa palagay mo ba’y maaring maniwala ang isang tao na siya’y ligtas na, ngunit hindi pa pala siya talagang ligtas? Tagapanguna: Ipaliwanag ang tanong kung kinakailangan. Kung ang sagot ng nakikinig ay pagsang-ayon,Continue reading “Aralin 11: Maging Tiyak sa kaligtasan”