Book Review: The Love of Christ

Gaano kadalas sa isang araw na hindi natin nakikita ang pag-ibig ni Kristo? Gaano kadalas natin ito hindi napapansin? Minsan ito’y tinatago ng Diyos mula sa atin upang turuan tayo kung ano nga ba tayo… Kung tayo lang ay may espirituwal na paningin upang makita ito. Kung tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, tayo ay tiyak na mamumuhay ng may kabanalan.

A Life of Self-Denial

In this heart-pounding booklet, “Ann Judson: A Life of Self-Denial” from Chapel Library, we are brought to a life given to God for His glory alone, a woman “whose heart the fire of God’s grace and love burned.” Her life was really a demonstration of self-denial. She and her husband established the first Burmese churchContinue reading “A Life of Self-Denial”

What is a Christian?

In this tiny booklet, “What is a Biblical Christian” by Albert Martin, from Chapel Library, Al Martin that Christianity is not simply a religion of knowledge. Answering the question “What is a Biblical Christian” is important in order to preserve the church from false professors of faith. He gave four strands of the Biblical answerContinue reading “What is a Christian?”