Aralin 3: ANG KALIKASAN NG DIYOS

Layunin: Upang ipaalam sa nakikinig ang katangian ng Diyos na nangangailangan ng tamang pagtugon natin. Panimula: Pansinin ang katangian ng mga taong malapit sa atin ay nakakaapekto sa ating pakikitungo sa kanila Tagapagturo: Magagawa mo ito sa pamamagitan ng sariling patotoo tungkol sa kaibigan o minamahal; o maari ring hingin ang patotoo ng nakikinig tungkolContinue reading “Aralin 3: ANG KALIKASAN NG DIYOS”