Ang Ating Araw-araw na Pangangailangan sa Ebanghelyo

“We need to hear the gospel every day of our lives.” Ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Lumabag tayo sa Kanyang kautusan sa isip, puso, salita, at gawa, at nahaharap sa Kanyang poot at kaparusahan. Ang hinihingi Niya ay ganap na kabayaran sa ating pagkakautang at ganap na pagsunod sa Kanyang kautusan, na hindiContinue reading “Ang Ating Araw-araw na Pangangailangan sa Ebanghelyo”

Ang Ebanghelyo ni Hesu-Kristo

Maraming Kristiyano, simbahan, at organisasyon ang madalas na gumagamit ng salitang ebanghelyo upang ilarawan ang kanilang mga paniniwala. Ang mga teolohikal na kontrobersya ay naganap at nangyayari tungkol sa kahulugan ng ebanghelyo at kung sino ang nangangaral nito nang tapat. Ano ang ibig sabihin ng pamilyar na salitang ebanghelyo? Ang pinakamabuting paraan para sagutin angContinue reading “Ang Ebanghelyo ni Hesu-Kristo”

Ang Tunay na Kasagutan sa Iyong Malubhang Kalungkutan

Ikaw ba’y lubhang balisa at nabibigatan sa iyong problema? Naisip mo ba na wala na’ng kabuluhan ang iyong buhay, o sumagi na sa isip mo’ng wakasan na ito? Sa isang ulat noong Marso 2018: Ayon sa mga eksperto sa mental health, tumataas ang bilang ng mga kaso ng pagpapakamatay sa’ting bansa – na kilala saContinue reading “Ang Tunay na Kasagutan sa Iyong Malubhang Kalungkutan”