Pagbubulay-bulay sa Hebreo 3:13

Ngunit magpayuhan kayo sa isa’t isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na “ngayon,” upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Hebreo 3:13 Isang tunay na kagalakan sa Panginoon ang katuturan ng pakikipag-usap at pakikipagkumustahan sa iyong kapatid kay Kristo. Dahil dito may mga matutunan ka talaga na mga bagay atContinue reading “Pagbubulay-bulay sa Hebreo 3:13”

Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 1: Prayerful Reading

Sa aklat ng mga Awit ating mababasa ang larawan ng isang tunay na pinagpapala ng Diyos (1:1-3). Hindi lamang siya umiiwas sa kasamaan kundi siya ay nagbubulay araw at gabi ng Salita ng Diyos. Hindi tuwing linggo, isang beses sa isang linggo lamang, isang buwan o isang taon. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ayContinue reading “Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 1: Prayerful Reading”