HGA – Children’s Catechism: #2 Ano pa ang Nilikha ng Diyos?

Sagot: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Binigyang diin ng unang tanong na ang Diyos ang lumikha sa mga tao. Ngunit hindi lang ang mga bata at ang lahat ng tao ang nilikha ng Diyos. Siya din ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Gaano man nakakamangha sa ating paningin ang mga malalakingContinue reading “HGA – Children’s Catechism: #2 Ano pa ang Nilikha ng Diyos?”

Herald of Grace Apologetics Presents Baptist Catechism: #1 Sino ang Lumikha Sa’yo?

Kaya’t nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila’y kanyang nilalang na lalaki at babae. Genesis 1:27 Mahalagang malaman at maunawaan ng lahat ng tao kung “Sino” ang lumikha sa atin. Hindi sinabi ng katekismo na “ano” ang lumikha sa atin, bagaman Siya ang Makapangyarihang Diyos.Continue reading “Herald of Grace Apologetics Presents Baptist Catechism: #1 Sino ang Lumikha Sa’yo?”