DAKILANG LIWANAG

Isang tao sa dakong silanganPagtangis dala-dala saanmanNi mga luha ay di na sapatUpang maipamalas ang bigat. Tila ba nakapiring ang mataDilim! Dilim! Wala nang makitaAahon pa ba sa tanikalaKasalanang pilit humihila Mayroon pa bang maidadaing?Pighati’y lagi namang kapilingMga panahong walang wala naAng tanong ay, “May pag-asa pa ba?” Dakilang liwanag ang sumilayAking kaluluwa’y akay-akayDi akalaingContinue reading “DAKILANG LIWANAG”

A Meditation on Psalm 78

A Maskil of Asaph.Listen, O my people, to my instruction;Incline your ears to the words of my mouth. — Psalm 78:1 A long psalm I must say, but the length of this psalm is not enough to describe how patient and long-suffering our God is to His people despite their (our) unfaithfulness. Indeed, from theContinue reading “A Meditation on Psalm 78”