Magtiwala

Nais kong balikan mga ala-ala
Habang tinititigan ang mga tala
Na ang liwanag ay hindi nawawala
Kahit ang gabi’y nagwawalang-bahala

Marami sana akong nais sabihin
Ang tunay na laman ng aking damdamin
Sana’y ‘wag mauwi sa alalahanin
Dahil ako’y labis na dumadalangin

Huwag ng balikan pa ang nakaraan
Magbabalik lamang mga kasalanan
Ito ay walang dulot na kasapatan
Patungo sa isang malaking kawalan

Ika’y magsisi at manampalataya
Kalungkutan man ay tunay na ligaya
Kay “Kristo” ay iyo ng ipaubaya
Magtiwala lamang sa kanyang “biyaya”

Sa Diyos lamang ang Papuri!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: