Diyos Ang Aking Kanlungan

(God my Refuge)

Dakila ka oh Diyos magpakailanman.
Iyong mga gawa di dapat pagtakhan.
Kahit ang puso ay sadyang mandaraya.
Ikaw ang dahilan ng pagtitiwala.

Hirap ng buhay ay laging nandiriyan.
Dahil ito ang bunga ng kasalanan.
Ngunit ang ‘yong biyaya, laging sagana.
Kahit ang lumbay ay hindi alintana.

Takot at pangamba ay hindi lilisan.
Luha at pighati ay mararanasan.
Sakit at dusa labis na madarama.
Hanggang sa gunita ay makakasama.

Subalit ang lahat mayroong hangganan.
May katapusan at walang alinlangan.
Kung iyong itutuon puso’t, isipan.
At sabihin “Diyos ang aking kanlungan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: