Kristo Lamang

O Panginoon,

Ang pangunahing plano Mo, at ang katapusan ng kalooban Mo,
ay l’walhatiin at pakaibigin si Cristo sa langit
kung saan Siya ngayo’y nakaluklok,
kung saan, balang araw, makikita ng lahat ng hinirang
ang Kanyang kal’walhatian,
iibigin, at dadakilain Siya kailanman.

Bagaman dito’y iniibig ko Siya nang kaunti,
Nawa’y maging bahagi ko ito sa wakas.
Sa mundong ito, binigyan Mo ako ng simula,
balang araw, magiging sakdal ito sa kaharian sa itaas.

Tinulungan Mo akong makita at makilala si Cristo,
bagamat makulimlim,
upang kamtan Siya, tanggapin Siya,
upang ariin Siya, ibigin Siya,
upang purihin Siya sa ‘king puso, labi, at buhay.

‘Yaan akong mag-aral at tumindig sa disiplina
at lahat ng paraan ng pagsamba,
bunga ng pag-ibig ko kay Cristo;
at mapakita ko ang aking pasasalamat;
na hanapin at malaman ang ‘Yong nais mula sa pag-ibig,
na hawakan ito sa pag-ibig,
at araw-araw na ingatan at alagaan
ang kalagayan ng puso.

Dinulot Mo akong ilagay lahat ng kalikasan ko’t ligaya
sa pakikiisa kay Cristo
sa pagtuon ng puso’t isip na tanging sa Kanya,
sa pag-ayon sa Kanya upang ipabatid ang kabutihan sa iba;

Ito ang langit ko sa lupa,
subalit kailangan ko ng pwersa, lakas, at udyok ng ‘Yong Espiritu
upang akaying ako patungo sa ‘king Jerusalem.

Dito, ang aking tungkulin
ay ang matulad kay Cristo sa mundong ito,
ang gawin kung ano’ng Kanyang gagawin,
ang mabuhay tulad ng Kanyang pamumuhay,
ang lumakad sa pag-ibig at kaamuan;
sa gayon Siya’y makikilala,
sa gayon ako’y magiging payapa sa ‘king pagpanaw.

SOLI DEO GLORIA!


Repost from the Modern Pilgrim’s Ang Salinlahi Project: A Tagalog translation of the Valley of Vision (Libis ng Pangitain): A Collection of Puritan Prayers and Devotions by Arthur Bennett – Kristo Lamang

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: